வருஷாப்திகம் (வைஷ்ணவர்)

Generic placeholder image

Total Amount :3500
Enquiry Amount Rs.500
(Rental Amount)
This provides for 5 people ,if you want to include some additional members ,you will have to make payment towards this subsequently.
Once the amount has been paid towards Rental, The rest of the amount towards Amenities, with service tax being included may be paid subsequently.
மாசிகம் / ஊன மாசிகம் (வைஷ்ணவர்)
சோதகும்பம்(வைஷ்ணவர்)
வருஷாப்திகம் (வைஷ்ணவர்)
மடி சமையல்(வைஷ்ணவர்)
Extra Items
Title Rate
அல்வா 30
திரட்டிப்பால் 30
பால்பூரி 30
போளி 30
கேசரி 30
பயித்தம் உருண்டை 30
பால் பாயசம் 30
பூரி 30
சிப்ஸ் 30
சேவை மற்றும் பொருட்கள் விபரம்
திருகண்ணமுது ஸ்வீட் பச்சடி
ஐந்து வகை கறிமீது சொஜ்ஜி அப்பம்
களப்பருப்பு சுகியம்
பாகற்காய் பிட்லை எள் உருண்டை
சாத்தமுது(மிளகு,சீரகம்) வடை
பிரண்டை /கறிவேப்பிலை துவையல் தேன் குழல்
தயிர் பச்சடி மோர்

கைபக்ஷணம் செட்

 

 

 • Additional:1 இலை ஸ்வீட்டுக்கு ரூ .30/- காரத்திற்கு  ரூ .20/- தனியாக செலுத்த வேண்டும்
 • குறிப்பு :உணவுக்கு முதல்நாளே காலை 10-00 மணிக்குள் பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளவும் .
 • தங்கள் குடும்ப சம்பிரதாய உணவு முறை தனியாக இருந்தால் (மிளகு சமையல்/சமாராதனை சமையல் / தேங்காய் சேர்த்தல் /துவரம் பருப்பு,பச்சை மிளகாய் சேர்த்தல் மற்றும் காய்கறி விபரங்கள் ) ஆகிய மெனு விபரங்களை அலுவலகத்தில் எழுதி கொடுத்து விடவும் .
 •  இலைக்கு பழங்கள் போட விரும்பினால் நீங்களே வாங்கி வரவேண்டும் .
 •  Extra சாப்பாட்டிற்க்கு பணம் செலுத்த வேண்டும்.
 •  No Refund

 

Extra Items
Title Rate
சொஜ்ஜிஅப்பம் 30
அல்வா 30
திரட்டிப்பால் 30
பால்பூரி 30
போளி 30
சிப்ஸ் 30
பயித்தம் உருண்டை 30
சுய்யம் 30
பால் பாயசம் 30
பூரி 20
தேன் குழல் 20
சேவை மற்றும் பொருட்கள் விபரம்
பாயசம் எள் உருண்டை
வெள்ளரி பச்சடி சாம்பார்
ஸ்வீட் பச்சடி கலந்த சாதம்
2 வகை கறி ரசம்
கூட்டு நெய்
சாதம் மாங்காய் ஊறுகாய்
பருப்பு மோர்
வடை கேசரி


 

 • Additional:1 இலை ஸ்வீட்டுக்கு ரூ .30/- காரத்திற்கு  ரூ .20/- தனியாக செலுத்த வேண்டும்
 •  குறிப்பு :உணவுக்கு முதல்நாளே காலை 10-00 மணிக்குள் பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளவும் .
 • தங்கள் குடும்ப சம்பிரதாய உணவு முறை தனியாக இருந்தால் (மிளகு சமையல்/சமாராதனை சமையல் / தேங்காய் சேர்த்தல் /துவரம் பருப்பு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்தல் மற்றும் காய்கறி விபரங்கள் ) ஆகிய மெனு விபரங்களை அலுவலகத்தில் எழுதி கொடுத்து விடவும் .
 •  இலைக்கு பழங்கள் போட விரும்பினால் நீங்களே வாங்கி வரவேண்டும் . 
 • Extra சாப்பாட்டிற்க்கு பணம் செலுத்த வேண்டும். 
 • No Refund

 

Extra Items
Title Rate
அல்வா 30
திரட்டிப்பால் 30
பால்பூரி 30
போளி 30
கேசரி 30
பயித்தம் உருண்டை 30
பால் பாயசம் 30
பூரி 20
சிப்ஸ் 20
சேவை மற்றும் பொருட்கள் விபரம்
திருகண்ணமுது ஸ்வீட் பச்சடி
ஐந்து வகை கறிமீது சொஜ்ஜி அப்பம்
களப்பருப்பு சுகியம்
பாகற்காய் பிட்லை எள் உருண்டை
சாத்தமுது(மிளகு,சீரகம்) வடை
பிரண்டை /கறிவேப்பிலை துவையல் தேன் குழல்
தயிர் பச்சடி மோர்

கைபக்ஷணம் செட்

 

 

 • Additional:1 இலை ஸ்வீட்டுக்கு ரூ .30/- காரத்திற்கு  ரூ .20/- தனியாக செலுத்த வேண்டும்
 • குறிப்பு :உணவுக்கு முதல்நாளே காலை 10-00 மணிக்குள் பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளவும் . 
 • தங்கள் குடும்ப சம்பிரதாய உணவு முறை தனியாக இருந்தால் (மிளகு சமையல்/சமாராதனை சமையல் / தேங்காய் சேர்த்தல் /துவரம் பருப்பு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்தல் மற்றும் காய்கறி விபரங்கள் ) ஆகிய மெனு விபரங்களை அலுவலகத்தில் எழுதி கொடுத்து விடவும் .
 • இலைக்கு பழங்கள் போட விரும்பினால் நீங்களே வாங்கி வரவேண்டும் .
 •  Extra சாப்பாட்டிற்க்கு பணம் செலுத்த வேண்டும்.
 •  No Refund

 

சேவை மற்றும் பொருட்கள் விபரம்
அக்கார வடசல் மோர்
ஸ்வீட்பச்சடி நெய்
கறிமீது பருப்பு
கூட்டு / அவியல் ஊறுகாய்
தயிர்வடை / பருப்பு வடை ஸ்வீட்
புளிசாதம் காரச்சேவு - ஓமபொடி
சாம்பார்  
சாத்தமுது

 

 

 • குறிப்பு :உணவுக்கு முதல்நாளே காலை 10-00 மணிக்குள் பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளவும் .
 • தங்கள் குடும்ப சம்பிரதாய உணவு முறை தனியாக இருந்தால் மெனு விபரங்களை அலுவலகத்தில் எழுதி கொடுத்து விடவும் .